Quantcast
 
 
Registered users get the full experience, including fresh user images and profile data. Log-in, or if you don't have a Twellow account, Get one here, free

Çek Mağdurları

  registered
@sumimasen1
Location: istanbul
Website: http://www.cekmagdurlari.com/
Followers754
Following1,730
Tweets59,028
 
128
 

Bio

IV. Maddenin birinci fıkrasında, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde, çekin karşılığının ilgili banka hesabında tam olarak bulundurulmaması, suç olarak tanımlanmıştır. Gerçek ihmali suç şeklinde tanımlanan bu suç, madde gerekçesinde de açıkça vurgulandığı üzere, çek üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edildiğinde karşılığının tam olarak bulundurulmaması hâlinde tamamlanmış olmaktadır. Bu husus, özellikle şikâyet ve dava zamanaşımı sürelerinin işlemesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. http://www.cekmagdurlari.com/

Law